• Vanuit de vereniging conformeren wij ons aan de opgelegde Corona-richtlijnen vanuit het NHV en gemeente

  De onderstaande opsomming is een globaal overzicht van de geldende richtlijnen m.b.t. het corona- protocol van uit het NHV en gemeente m.b.t. sporthal Triominos en Huis van Droo. We willen jullie dan ook aanraden het totale protocol goed door te nemen. De links zijn op het einde van deze pagina te vinden. De richtlijnen opgesteld door de beheerder van de sporthal gaan voor op de richtlijnen vanuit het NHV. De richtlijnen kunnen dus per sporthal verschillen. 

  Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van de Corona-richtlijnen We doen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om deze richtlijnen in acht te nemen en eventuele aanwijzingen op te volgen. Als we hier niet aan voldoen kan dit in het ergste geval leiden tot sluiting van de sporthal, daarom willen we jullie vragen zelf een oogje in het zeil te houden en elkaar aan te spreken als richtlijnen niet of onvoldoende worden nageleefd.

  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

  UPDATE 13 OKTOBER

  -Wedstrijden voor zowel senioren als de jeugd zijn tot nader bericht afgelast.
  -Ook traingen voor senioren zijn tot nader bericht afgelast; trainingen van de jeugd gaan gewoon door.

  MONDKAPJESPLICHT IN SPORTHAL TRIOMINOS:

  • In de gangen en naast het sportveld is het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar;
  • Het mondkapje mag af gedurende de warming-up, in het veld tijdens de training en in het veld tijdens de wedstrijd. Zodra je niet meer deelneemt aan 1 van deze activiteiten moet er weer een mondkapje gedragen worden;
  • Tijdens de wedstrijden zijn de coaches langs de lijn vrijgesteld van het dragen van een mondkapje om zo verstaanbaar te blijven. Overige begeleiding en spelers dragen wel een mondkapje.  

  De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar en ouder (uitzondering tijdens het sporten);
  • Was vaak je handen met water en zeep; juist ook vóór en na bezoek sportlocatie;
  • Schud géén handen;
  • Als spelers klachten hebben die wijzen op corona, melden ze dat bij hun trainer / coach en komen ze niet naar de training of naar de wedstrijd. Dat geldt ook voor al jouw huisgenoten. Je neemt ook contact op met Emiel Hartskeerl of Jeff Ronge (telefoonnummers zijn bekend bij trainers)  In overleg met jou en jouw trainer/coach schatten we in wat de risico’s zijn voor andere clubleden en welke maatregelen nodig zijn;
  • Als bij jou een coronatest nodig is, ga je in quarantaine, meldt je dat bij jouw trainer / coach en kom je niet naar de training of naar de wedstrijd. Dat geldt ook voor al jouw huisgenoten. Je neemt contact op met Emiel Hartskeerl of Jeff Ronge. In overleg met jou en jouw coach schatten we in wat de risico’s zijn voor andere clubleden en welke maatregelen nodig zijn.

  Afspraken m.b.t. trainingen:

  • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de training in de sporthal;
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sporthal;
  • Ouders die hun kinderen (t/m 12 jaar) naar het trainen brengen mogen tot aan de voordeur meelopen, de kinderen lopen zelf naar hun zaal. Dit geldt ook voor het ophalen;
  • Kom zo veel mogelijk in sportkleding naar de sporthal;
  • Gebruik eigen ballen;
  • Douchen is niet toegestaan. Gebruik van de kleedkamer voor omkleden is toegestaan per max, 6 personen;
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan, bij beïndiging van de training val je onder de toeschouwers en dien je de sporthal direct te verlaten;
  • De sportkantine is gesloten.

  Afspraken m.b.t. competitie:

  • Het team mag bestaan uit maximaal 20 personen: spelers incl. begeleiders;
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sporthal;
  • Ga voor het afreizen naar een uitwedstrijd altijd eerst na welke regels bij de tegenstander gelden, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Coaches kunnen de ter plaatse geldende maatregelen controleren in de HandbalNL-app;
  • Het is toegestaan om met meerdere personen uit verschillende huishoudens per auto te reizen. Beperk het aantal tot max. 4 personen per auto, vanaf 13 jaar is het advies om een mondkapje te gebruiken
  • Sporters vanaf 18 jaar houden tijdens de warming-ups de 1,5 meter afstand houden;
  • Teambespreking in de zaal;
  • Een yell vooraf is niet toegestaan en geforceerd stemgebruik langs de lijn is niet toegestaan;
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/coaches/begeleiders en wisselspelers onderling, ook op de wisselbank;
  • Houd 1,5 meter afstand tussen trainer/coach en sporters van 13 jaar en ouder (trainers/coaches hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar);
  • Douchen is niet toegestaan. Gebruik van de kleedkamer voor omkleden is toegestaan per max, 6 personen;
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan, voor sporters geldt bij beïndiging van de wedstrijd val je onder de toeschouwers en dien je de sporthal direct te verlaten;
  • Leden of ouders van leden die zaaldienst hebben (fluiten of wedstrijdtafel) gelden niet als publiek en mogen dus wel aanwezig zijn;
  • De sportkantine is gesloten.

  Aanvullingen m.b.t. F- en H-toernooien:

  • Advies om in sportkleding naar toernooien komen;
  • In de kleedkamer zijn max. 2 begeleiders en/of coaches aanwezig;
  • Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen;
  • Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team.

  Afspraken m.b.t. toeschouwers (voor ouders, verzorgers, toeschouwers, tegenstanders):

  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sporthal;
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan, voor sporters geldt bij beïndiging van de wedstrijd val je onder de toeschouwers en dien je de sporthal direct te verlaten;
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar een wedstrijd. Wij gaan uit van maximaal 4 chauffeurs.

  Voor meer uitgebreide informatie over het totaalpakket aan regels en richtlijnen m.b.t. tot het corona-protocol verwijzen we jullie naar de volgende documenten en sites:

  Coronaprotocol Triominos :m.u.v. van de gewijzigde douche- en toeschouwerregels, zoals boven benoemd, blijven de overige richtlijnen van kracht

  Coronaprotocol Huis van Droo :m.u.v. van de gewijzigde douche- en toeschouwerregels, zoals boven benoemd, blijven de overige richtlijnen van kracht

  https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/ 

  https://www.handbal.nl/corona-en-competitie/

  Zodra er verdere versoepelingen (of aanscherpingen) komen dan zal dit verder gecommuniceerd worden. Deze kunnen zich vaak snel opvolgen dus houd deze pagina, mail, en social media goed in de gaten.  

  Heb je vragen over de richtlijnen neem dan aub contact op met het bestuur.

  Wij zijn bijzonder trots op de wijze waarop jullie tot nu toe met de regels omgaan. Hou dat vol, dan kunnen we blijven handballen!
  En blijf gezond!